Dokončena realizace první Smart TS v Praze

Přidáno 06. 11. 2017

Výstavba první Smart trafostanice v distribuční síti PREdistribuce, a.s.

- příprava procesu automatizace a digitalizace energetiky

- zavedení inteligentního řízení rozptýlených zdrojů elektrické energie

- podpora rozvoje nových trendů v oblasti elektromobility

 

Projektujeme a realizujeme stavbu "pilotních" Smart trafostanic do distribuční sítě PREdistribuce, a.s. Součástí je i zajištění telekomunikačních přenosů GPRS signálem a optickými kabely pro řízení dodávek elektrické energie a zpětného sběru dat.

Chytré trafostanice a související technologie umožní mimo zkvalitnění dodávek el. energie i řízení decentralizované výroby el. energie z fotovoltaických elektráren na střechách např. rodinných domů, monitoring odběru el. energie u dobíjecích stanic elektromobilů atd. Je to základní „páteř“ pro budoucí úspory, optimalizaci odběrů a následné řízení skladování a čerpání uložené elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Je to cesta k budoucí celkové digitalizaci energetiky.