Stavby RS a dTS provedené v nedávné době

Přidáno 06. 11. 2017

Ukázky ze staveb rozpínacích a distribučních trafostanic dokončených v nedávné době.

Nekázanka 11, TS 8303 Omnipol

Nahrazení původní trafostanici v rekonstruované budově OMNIPOLU, osazeny dva transformátory 1000kVA a rozvaděč v 4.pp. 

 

Dětská Kniha – Albatros, obnova RS 2620

V rámci rekonstrukce budovy bývalého objektu Albatros – Dětská Kniha byla obnovena trafostanice 2620 v majetku PREdistribuce.

  

Galerie DOX, změna TS 3277

Pro rozšíření objektu Centrum Umění DOX byla změnšena a modernizována stávající dTS 3277 a vybudována nová VOTS s transformátorem 1000kVA.

  

Velín Strahovského tunelu, RS 8700 

Zhotovena nová vstupní část PREdistrbuce rozpínací stanice RS 8700 v objektu velína Strahovského tunelu.