Ukázky oprav trafostanic pro ČEZ Distribuce a.s. 2018

Přidáno 11. 01. 2019

Ukázky z rekonstrukce trafostanic provedených v roce 2018 pro ČEZ Distribuce a.s.

Mladá Boleslav

Oprava TS MB_5487.

- oprava střechy, fasády, vnitřních omítek a nátěrů ochranných konstrukcí

- obnova VN odpínačů, uzemnění a hromosvodu

 

Černošice

Oprava TS PZ_4153.

- oprava střechy, fasády, vnitřních omítek a nátěrů ochranných konstrukcí

- obnova VN odpínačů, uzemnění a propoje na T1Kostelní Lhota

Oprava TS NB_0097.

- oprava fasády, vnitřních omítek, nátěrů ochranných konstrukcí, odizolování podzemí stavby a schodiště