Kdo jsme

Kdo jsme

Historie firmy

Politika ISŘ

Kdo jsme

Jsme stavebně montážní společnost s vlastní projekcí, montážním a servisním zázemím v oboru distribuce elektrické energie. Sekce Projekce projektuje pro 3 největší distributory el. energie v ČR. Sekce Realizace zhotovuje od energetických děl přes liniové kabelové stavby.

Historie firmy VOLTCOM, spol. s r.o. 

Společnost byla založena roku 1992 třemi společníky, fyzickými osobami. Na počátku bylo cílem vybudovat servisní organizaci zaměřenou na kompletní údržbu a revize transformačních stanic VN/NN. V následujících letech společnost rozšířila svoji činnost o kompletní rekonstrukce těchto zařízení. Postupně byla na základě potřeb zákazníků zavedena poruchová opravárenská služba (termín z oboru) pro rozvodny vysokého napětí a trafostanice s nepřetržitým provozem 24 hod. / 7 dní v týdnu / 365 dní v roce. Společnost se vždy snažila při náboru nových zaměstnanců přijímat osoby se zájmem o obor ve kterém působí. I díky tomu má nyní společnost kvalifikované zaměstnance s autorizací ČKAIT v několika oborech. Společnost měla vždy čitelnou vlastnickou strukturu, odpovídající vybavení, technické i skladové zázemí.

Brzy po svém založení společnost vybudovala vlastní projekční skupinu. Od počátku se ve společnosti projektuje digitálně, v systémech CAD. Současně s tím začala společnost vybavovat montážně servisní zázemí pouze kvalitním nářadím a kvalitní měřící technikou.

Společnost VOLTCOM se tak postupně stala významným partnerem PREdistribuce.

VOLTCOM se stal i dodavatelem projektů a montáží velkoodběratelských trafostanic pro největší stavební a developerské firmy v ČR (např. Finep CZ a.s.) a podílel se i na velkých investičních projektech v hlavním městě Praze, (tunelový soubor Blanka). Služby společnosti využily například datová centra TTC, O2, GTS Czech, továrna TPCA Kolín, Dopravní podnik hl. města Prahy, Veolia nebo Laserové centrum v Dolních Břežanech.

Vedení společnosti vždy dbalo a dbá na kvalitu. Proto společnost VOLTCOM, spol. s r.o. byla v minulosti opakovaně prověřena a uznána akreditovaným certifikačním orgánem č. 3027 ve shodě s normami ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.  Z tohoto procesu následně vznikl i Integrovaný systém řízení (ISŘ), který nyní společnost používá a Politika ISŘ, kterou se společnost řídí.

Politika ISŘ

Vedení společnosti VOLTCOM stanovilo a vyhlásilo tuto politiku integrovaného systému řízení, která je vytvořena v souladu s posláním a strategickými záměry společnosti, s ohledem na kvalitu, environmentální dopady činností a služeb a s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci.

Vedení společnosti VOLTCOM, spol. s r.o. se zavazuje pro:

Oblast QMS (řízení kvality):

 

Oblast EMS (Řízení environmentálního systému):

 

Oblast SM BOZP (Řízení BOZP):

 

V Praze dne: 7. ledna 2020

Rada jednatelů společnosti VOLTCOM, spol. s r.o.