Servis a revize elektrických zařízení

Odstranění havárií a poruch, pohotovost 24/7 

Servis, opravy, údržba a čištění trafostanic a zařízení VN 

Revizní činnost trafostanic 

Měření elektrické energie, kompenzace 

 

          

Odstranění havárií a poruch, pohotovost 24/7

Operativní vyřešení "v řádu hodin" případných poruch a havárií trafostanic a kabelových vedení VN / NN v Praze a blízkém okolí naši pohotovostní četou. Odborné odstranění příčin poruch a zajištění dalšího bezproblémového chodu elektrického zařízení.

Pohotovostní služba s nepřetržitým provozem.

 

Servis, opravy, údržba a čištění trafostanic 

Provádíme pravidelný i jednorázový servis, údržbu, čištění, revize trafostanic a zařízení vysokého napětí. Pravidelná údržba oprávněnými a proškolenými pracovníky.

 

Revizní činnost trafostanic

Výchozí, mimořádné, pravidelné revize trafostanic, rozpínacích stanic, velkoodběrů. Firma disponuje 5ti revizními techniky s oprávněním k provádění revizí na vyhrazených elektrických zařízeních s napětím do 50kV včetně hromosvodů v objektech třídy A.

 

Měření elektrické energie a kompenzace

Provádíme měření odběrů energie, kompenzace jalového výkonu, kompenzace účiníku, instalaci kompenzačních rozváděčů, nastavení optimální kompenzace odběrů.