Naše služby

Správná řešení pro Vaši trafostanici, stavbu, přeložku kabelů i projekt.

Zákaznická podpora a servis, odstraňování havárií trafostanic.

Spolupráce na lektorské a školící činnosti.

VOLTCOM, spol. s r.o. jako oprávněný projektant prohlašuje, že pokládá pro svou činnost za závazné České technické normy a podnikové normy skupiny PREdistribuce, a.s., ČEZ Distribuce, a.s. a E.ON. a.s. (přístup na PN ČEZdi pouze s heslem), které mají vztah k uváděnému dílu.