Reference

Smart distribuční trafostanice

Ocenění a poděkování

Zajímavé stavby

Výstavba první Smart trafostanice v distribuční síti PREdistribuce, a.s.:Projektujeme a realizujeme stavbu "pilotních" Smart Grid trafostanic do distribuční sítě PREdistribuce, a.s. Součástí je i zajištění telekomunikačních přenosů GPRS signálem a optickými kabely pro řízení dodávek elektrické energie a zpětného sběru dat.

 

Ocenění a poděkování:

Olympijský park Soči - Letná

Česká zemědělská univerzita v Praze (příprava i realizace projektů v oblasti energetiky)

RK Buršík a spol. (opravy a modernizace bytových domů ul. Milady Horákové a Kladenská)  

Datové centrum TTC (návrh koncepce napájení)

 

Zajímavé stavby: 

Areál SAPARIA a. s. Praha 4

Modernizace technologického vybavení a zvýšení spolehlivosti napájení areálu

Art Office Gallery Praha 7

Nová rozpínací stanice RS5520 v administrativní budově Art Office

Výměny kabelů Praha 10

Obnova kVN, Polygrafická - Černokostelecká, I a II etapa

Tramvajová měnírna Praha 1

Rekonstrukce RS 4000-Klárov; Výměna trakčních transformátorů DP