Tramvajová měnírna Praha 1

Rekonstrukce RS 4000-Klárov; Výměna trakčních transformátorů DP

Místo stavby: Praha 1 - Malá strana, ul. Pod Bruskou

Popis akce:

Během rekonstrukce došlo k nahrazení stávající zastaralé technologie za moderní a tím ke zvýšení spolehlivosti přenosu elektrické energie a uvolnění části objektu, který bylo možno dále komerčně využít. Dále byl osazen distribuční transformátor 630 kVA s rozvaděčem NN jako náhrada za stávající TS 5653 - U Bruských kasáren čp. 627. Provedení rozsáhlých stavebních úprav pro osazení nové technologie v objektu, odstranění havarijního stavu, včetně provedení celkové opravy původních kabelových tunelů. Původní olejové trakční transformátory byly nahrazeny novými suchými výkonu 2,5MVA, včetně provedení souvisejících stavebních úprav.