Areál SAPARIA a. s. Praha 4

Modernizace technologického vybavení a zvýšení spolehlivosti napájení areálu

Místo stavby: Praha 4, Libušská 319/126 - SAPARIA a.s.

Popis akce:

Komplexní řešení modernizace stávajícího technologického vybavení budovy – rozpínací trafostanice, jejího vymístění do 3.NP budovy. Uvolněná část budovy bude nově sloužit pro skladovací a manipulační prostory.

Na místě odstraněné konstrukce stávajících venkovních stání transformátorů  bude provedena nová konstrukce objektu ve dvou nadzemních podlaží. Zastavěná plocha rekonstruované části 306 m2. Obestavěný prostor rekonstruované části 2754m3.

Provedena celková rekonstrukce objektu původní trafostanice.