top of page

Search Results

Pro „“ bylo nalezeno 38 položek

 • Energetika, vše pro trafostanice | VOLTCOM

  Energetika, vše pro trafostanice ​ Zajistíme výstavbu a montáž distribučních, velkoodběratelských trafostanic, rozpínacích stanic, kabelového vedení 1 a 22 kV. Zaškolíme obsluhu a nastavíme optimální výkon. Nezapomínáme na servis, údržbu a čištění, na pravidelné revize. Namontujeme rozpínací stanice a rozvodny. Zajistíme projekt, přípravu i výstavbu kabelových přívodů pro zajištění dostatečného výkonu pro významné odběry. Zařídíme kabelové přípojky, výkopové práce, připojení staveništních rozvaděčů. Demontujeme technologie a zařízení VN/NN i samotnékonstrukce. Provedeme sanaci a ekologickou likvidaci. Ukázky provedených prací Obnova rozpínací stanice RS2960 Praha - Vinohrady < > 1/1 Obnova rozpínací stanice RS 2740 OC Kotva, Praha < > 1/1 Rekonstrukce rozvodny - Státní tiskárna cenin < > 1/1 Modernizace rozpínací stanice RS 3590, Praha - Hostivař < > 1/1

 • Projekční a inženýrská činnost | VOLTCOM

  Projekční a inženýrská činnost Na základě konzultací s investorem zpracujeme podklady a připravíme více variant přípravy projektu. Zaměříme, zpracujeme pasportizaci stávajícího objektu. Domluvíme kabelové vedení s ostatními vlastníky technických objektů a sítí. Zpracujeme ostatní požadavky na jiné profese, technické řešení stavby, úpravy okolí. Na základě platné legislativy a nejnovějších standardů vypracujeme projektovou dokumentaci. Součástí je požárně bezpečnostní řešení staveb. Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Dokumentace pro vydání stavebního povolení Dokumentace pro provádění stavby Dokumentace skutečného provedení stavby Dokumentace bouracích prací Dokumentace pro výběr dodavatele (zhotovitele) ​ Zhotovíme podrobný položkový rozpočet, výkaz výměr i cenový rozpočet. Provádíme autorský dozor. Ukázky provedených prací - výkresová část Koordinace, kabelové trasy < > 1/1 Jednopólové schema stanic < > 1/1 Výkresy technologie < > 1/1 Stavební připravenost < > 1/1

 • CV | VOLTCOM

  Oslovili jsme Vás? Pošlete nám své CV! Nahrát CV Nahrát soubor typu dokument: pdf, doc, txt,... (max 15MB) Nahrát soubor Nahrát soubor typu obrázek: jpg, png,... (max 15MB) Chcete nám toho poslat více? Vložte link na vaše úložiště: Odeslat Děkujeme za odeslání! cv Odesláním svého životopisu, případně jiných osobních údajů, vyjadřujete svůj souhlas s jejich zpracováním. VOLTCOM spol. s r.o. se řídí Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů a navazujícím Zákonem 110/2019 Sb.o zpracování osobních údajů v ČR.

 • Servis a revize elektrických zařízení | VOLTCOM

  Servis a revize elektrických zařízení V řádu hodin odstraníme poruchy a havárie trafostanic a kabelového vedení VN/NN v Praze a blízkém okolí. Máme pohotovost 24/7. Provádíme pravidelný i jednorázový servis, opravu, údržbu a čištění trafostanic, zařízení vysokého napětí. Zajistíme výchozí, mimořádné i pravidelné revize trafostanic i rozpínacích stanic. Provádíme měření elektrické energie, kompenzace jalového výkonu, kompenzace účiníku, instalaci kompenzačních rozvaděčů a nastavíme optimální kompenzaci odběrů. ​ Při změně parametrů odběru zajistíme výměnu příslušných měřících transformátorů proud.

 • Naše služby | VOLTCOM

  Naše služby Energetika, vše pro trafostanice Více > Pokračovat Stavební práce a odstraňování staveb Více > Pokračovat Servis a revize elektrických zařízení Více > Pokračovat Projekční a inženýrská činnost Více > Pokračovat

 • | VOLTCOM

  Pozice vhodná i pro absolventy či studenty závěrečných ročníků

 • | VOLTCOM

  Volná místa

bottom of page