Stavební práce, odstraňování staveb

Výstavba distribučních a velkoodběratelských trafostanic a rozpínacích stanic

Stavební práce a rekonstrukce

Výkopové práce, odstraňování staveb

Zámečnická výroba

Fotodokumentace

            

 

Výstavba distribučních a velkoodběratelských trafostanic a rozpínacích stanic

Komplexní řešení stavební připravenosti prostor pro osazení technologie distributora i odběratele do vestavěných i samostatně stojících dTS, VOTS, RS.

 

Stavební práce a rekonstrukce

Provádění rekonstrukce bytů a oprav objektů dle požadovaného zadání a časového harmonogramu.

Zpracování položkového výkazu výměr a rozpočtu prací před zahájením stavby.

Zkušenosti s výstavbou v obydlených oblastech a v centrech měst (Praha a okolí).

Zajištění související inženýrské činnosti (povolení, zábory, DIO...).

 

Výkopové práce, odstraňování staveb

Ekologická likvidace odpadů.

Citlivé a šetrné řešení k okolí stavby při provádění stavebních prací, ochrana zeleně.

Teréní úpravy dle požadavků po dokončení prací.

Koordinace s vlastníky IS, inženýrská činnost, požadavky TSK.

 

Zámečnická výroba

Detašované, plně vybavené, pracoviště pro zpracování kompletních zámečnických konstrukcí proškolenými pracovníky.

 

Ukázky provedených prací

 Úpravy bytového domu Praha 7 - Holešovice Výkopové práce Rekonstrukce usedlosti Praha 5 - Velká Chuchle

 

 Zámečnické konstrukce trafostanic