Energetika, vše pro trafostanice

Výstavba a montáž distribučních, velkoodběratelských trafostanic

Montáže rozpínacích stanic a rozvoden 

Kabelové přípojky, výkopové práce kabelových tras, přípojky   

Demontáže technologie a konstrukcí, sanace, ekologická likvidace

Fotodokumentace    

           

 

Výstavba a montáž distribučních, velkoodběratelských trafostanic 

Naše společnost vám nabízí zejména:

Výstavbu velkoodběratelských, distribučních trafostanic, rozpínacích stanic, kabelových vedení 1 a 22kV, od projektu až po kolaudaci "na klíč", zaškolení obsluhy, nastavební optimální kompenzace jalového výkonu, optimální odběratelské smlouvy.

U veškerých staveb, odběrů, trafostanic, provádíme také pravidelný servis a údržbu, pravidelné revize, pravidelné čištění.

V oboru energetika působíme od roku 1991, jsme považováni za firmu se zkušeností ze složitých staveb, máme dlouhou řadu kladných referencí.

Pracujeme na klíčových stavbách v oblasti zásobování elektřinou, energetiky. Příkladem jsou vodárenská, drážní, vládní, nemocniční, metropolitní, datová zařízení.

Zajišťujeme kompletní inženýrskou činnost ve vztahu investor - generální projektant - distributor - obchodník s elektřinou.

 

Montáže rozpínacích stanic a rozvoden

Provádíme montáž rozpínacích trafostanic.

V nadřazené distribuční síti zajistíme projekt, přípravu i výstavbu kabelových přívodů pro zajištění dostatečného výkonu pro významné odběry.

V předstihu v konzultaci s distributory zjistíme možnosti zajištění elektřiny pro developerský, podnikatelský záměr.

 

Kabelové přípojky, výkopové práce kabelových tras, přípojky

Provádíme přípojky VN, na žádost jsme schopni zajistit i montáž kabelových přípojek NN včetně výkopových prací.

Připojení staveništních rozváděčů.

 

Demontáže technologie a konstrukcí, sanace, ekologická likvidace 

Provádíme demontáže zastaralé technologie a zařízení VN / NN, vytěžení kabelů včetně ekologické likvidace materiálu. Zajištění řešení dočasného napájení odpěratele.

Likvidace odpadu prováděna v souladu se zákonem o odpadech, vedení evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, ekologický odpad likvidován s doložením atestu o ekologické likvidaci.

  

Ukázky provedených prací

 Obnova rozpínací stanice RS2960 Praha - Vinohrady Obnova rozpínací stanice RS 2740 OC Kotva, Praha Rekonstrukce rozvodny - Státní tiskárna cenin

 

 Modernizace rozpínací stanice RS 3590, Praha - Hostivař