Zásady ochrany osobních údajů ve společnosti VOLTCOM, spol. s.r.o.

Na tomto místě vás informujeme o způsobu, jakým shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které nám můžete prostřednictvím těchto internetových stránek (dále jen „stránky“ nebo „web“) poskytnout.

I. Zpracování osobních údajů zákazníků

II.  Zpracování osobních údajů kontaktních osob obchodního partnera