top of page

Energetika, vše pro trafostanice

  • Zajistíme výstavbu a montáž distribučních, velkoodběratelských trafostanic, rozpínacích stanic, kabelového vedení 1 a 22 kV. Zaškolíme obsluhu a nastavíme optimální výkon. Nezapomínáme na servis, údržbu a čištění, na pravidelné revize.

 

  • Namontujeme rozpínací stanice a rozvodny. Zajistíme projekt, přípravu i výstavbu kabelových přívodů pro zajištění dostatečného výkonu pro významné odběry.

 

  • Zařídíme kabelové přípojky, výkopové práce, připojení staveništních rozvaděčů.

 

  • Demontujeme technologie a zařízení VN/NN i samotnékonstrukce.

 

  • Provedeme sanaci a ekologickou likvidaci.

Ukázky provedených prací

Obnova rozpínací stanice RS2960 Praha - Vinohrady

Obnova rozpínací stanice RS 2740 OC Kotva, Praha

Rekonstrukce rozvodny - Státní tiskárna cenin

Modernizace rozpínací stanice RS 3590, Praha - Hostivař

bottom of page