Projekční a inženýrská činnost

 • Na základě konzultací s investorem zpracujeme podklady a připravíme více variant přípravy projektu.

 

 • Zaměříme, zpracujeme pasportizaci stávajícího objektu. Domluvíme kabelové vedení s ostatními vlastníky technických objektů a sítí.

 

 • Zpracujeme ostatní požadavky na jiné profese, technické řešení stavby, úpravy okolí.

 

 • Na základě platné legislativy a nejnovějších standardů vypracujeme projektovou dokumentaci. Součástí je požárně bezpečnostní řešení staveb.

 

 • Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 

 

 • Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

 

 • Dokumentace pro vydání stavebního povolení

 

 • Dokumentace pro provádění stavby

 

 • Dokumentace skutečného provedení stavby

 

 • Dokumentace bouracích prací 

 

 • Dokumentace pro výběr dodavatele (zhotovitele)

 • Zhotovíme podrobný položkový rozpočet, výkaz výměr i cenový rozpočet.

 

 • Provádíme autorský dozor.

Ukázky provedených prací - výkresová část

 Koordinace, kabelové trasy

koordinace_3
press to zoom
koordinace_4
press to zoom
koordinace_1
press to zoom
koordinace_2
press to zoom
1/1

Jednopólové schema stanic

schema_stanic_4
press to zoom
schema_stanic_1
press to zoom
schema_stanic_2
press to zoom
schema_stanic_3
press to zoom
1/1

Výkresy technologie

vykresy_technologie_2
press to zoom
vykresy_technologie_3
press to zoom
výkres_technologie1
press to zoom
vykresy_technologie_4
press to zoom
1/1

Stavební připravenost

stavebni_pripravenost_1
press to zoom
stavebni_pripravenost_4
press to zoom
stavebni_pripravenost_2
press to zoom
stavebni_pripravenost_3
press to zoom
1/1