top of page

Kdo jsme

Jsme stavebně montážní společnost s vlastní projekcí, montážním a servisním zázemím v oboru distribuce elektrické energie. Projektujeme pro 3 největší distributory el. energie v České republice a realizujeme kompletní energetická díla, například: liniové kabelové stavby, technologické stavby, nestandardní stavby s možností improvizace, kabelizaci obcí apod. Pracujeme na klíčových stavbách v oblasti zásobování elektřinou, např. vodárenská, nemocniční, datová, vládní, drážní, metropolitní a jiná zařízení.

Společnost VOLTCOM, spol. s r.o., je, jako řízená osoba, součástí koncernu PRE.

Etický kodex skupiny PRE

Pražská energetika, a. s., a všechny společnosti, které s ní tvoří koncern (Skupina PRE), přijaly etický kodex, který vyjadřuje základní cíle, hodnoty a obecné zásady pro chování a jednání a je závazný pro společnosti Skupiny PRE, jejich zaměstnance a spolupracovníky.

Etická linka - etickou linku provozuje a spravuje ... více >

Politika ochrany životního prostředí, bezpečnosti a úspor energií PRE ... více >

04-voltcom o nas-09-MID SIZE_edited_edit
Kdo jsme

Historie společnosti

Rok 1992

- založení firmy. Na počátku bylo naším cílem vybudovat servisní organizaci zaměřenou na kompletní údržbu a revize transformačních stanic VN/NN.

 

Rok 1994

- rozšíření naší činnosti o kompletní rekonstrukci všech energetických zařízení.

 

Rok 1996

- zavedení poruchové opravárenské služby pro rozvodny vysokého napětí s nepřetržitým provozem 24 hod/7 dní v týdnu/365 dní v roce. 

 

Rok 1999

- vznik projekce. Ke kompletní údržbě a revizi jsme začali energetická díla projektovat. Od tohoto roku je naše společnost významným partnerem třetího největšího distributora elektrické energie v České republice, skupiny PRE.

Rok 2002

- k výraznému personálnímu rozšíření Voltcomu došlo po povodních v roce 2002. S obrovským nasazením jsme se podíleli na zprovozňování záplavami poškozených energetických děl po celé Praze.

 

Rok 2009

- zakázky rostou a my s nimi. Stáváme se smluvním dodavatelem elektromontážních a projekčních prací pro skupinu ČEZ. Aktuálně máme 44 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru.

 

Rok 2017

- podílíme se na prvních pilotních projektech Smart TS v síti PREdistribuce, a.s. Počet zaměstnanců se nám vyšplhal na číslo 51.

 

Rok 2018

- do svého portfolia přidáváme projekční práce pro třetího velkého hráče na poli elektroenergetiky, pro E.ON(od 2021 EG.D) a otevíráme projekční středisko JIH se sídlem v centru Českých Budějovic.

 

Rok 2019

- stali jsme se součástí skupiny PRE. Jsme 100 % dceřinou společností Pražská energetika, a.s. Skupina PRE je třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice a provozovatelem nejspolehlivější distribuční sítě.

Rok 2021

- společně se 68mi kmenovými zaměstnanci a téměř 130ti externími pracovníky pokračujeme v projektování zakázek v oboru elektroenergetiky pro všechny velké hráče na českém trhu a současně realizujeme stavby pro skupinu PRE

Rok 2022

- slavíme 30 let >>

historie společnosti

Politika ISŘ

S ohledem na kvalitu, bezpečnost, ochranu zdraví zaměstnanců při práci a dopady naší činnosti a služeb na životní prostředí, vedení společnosti stanovilo tuto politiku integrovaného systému řízení.

 

Oblast QMS (řízení kvality):

 

  • Průběžně zvyšovat kvalifikaci a odbornou způsobilost všech zaměstnanců

  • Neustále zlepšovat procesy ve společnosti nejen pomocí sledování, predikce a optimalizace nákladů

  • Podporovat trvalý rozvoj v oblasti nejmodernějších technologií s důrazem na energetické stavby

 

Oblast EMS (Řízení environmentálního systému):

 

  • Minimalizovat dopady všech svých činností na životní prostředí

  • Trvale naplňovat právní idalší požadavky na ochranu životního prostředí

  • Neustále zlepšovat firemní environmentální profil a znalosti našich zaměstnanců

 

Oblast SM BOZP (Řízení BOZP):

 

  • Preventivně i trvale omezovat možná rizika ohrožení bezpečnosti a zdraví při práci

  • Dodržovat právní předpisy na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

  • Neustálé zlepšování bezpečného firemního prostředí

politika ISŘ
bottom of page