top of page

Etická linka

Etickou linku provozuje a spravuje advokátní kancelář KK IURIS, s. r. o., pro následující společnosti Skupiny PRE: Pražská energetika, a. s., PREdistribuce, a. s., PREměření, a. s., eYello CZ, k. s., KORMAK Praha a. s., PREzákaznická, a. s., PREnetcom, a. s., PREservisní, a. s., a VOLTCOM, spol. s r. o., SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s. r. o.,  a   FRONTIER TECHNOLOGIES, s. r. o. (vše dohromady označovány jako „společnosti Skupiny PRE“). Tato etická linka se vztahuje i na další společnosti s majetkovou účastí společností Skupiny PRE. Aktuální seznam všech dotčených společností naleznete na https://www.pre.cz/cs/profil-spolecnosti/o-nas/

 

Co je Etická linka a proč vznikla?

Etická linka vznikla proto, abychom se dozvěděli, co se pokazilo, a mohli to napravit, nebo ještě lépe, co hrozí, a mohli tomu zabránit. Etická linka je tedy prostředek, jak mohou zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé či jiné osoby, které jsou ve spojení s některou ze společností Skupiny PRE podávat bezpečně, případně i anonymně oznámení neetického, či dokonce nelegálního jednání, které se týká společností Skupiny PRE, jejích zaměstnanců, obchodních partnerů či osob se společnostmi Skupiny PRE jiným způsobem spojených.

 

Proč je linka externí?

Zřídili jsme externí linku proto, aby ochrana oznamovatelů před případnými negativními dopady jejich oznámení byla skutečně maximální. Oznámení se dostanou k osobám nezávislým na organizační struktuře společností Skupiny PRE, navíc k osobám odborně zdatným, konkrétně k rukám právníků advokátní kanceláře KK IURIS, s. r. o. Všechna oznámení budou řádně přezkoumána a v důvodných případech dojde k účinné a rychlé nápravě, a to bez jakýchkoliv obav z následného postihu oznamovatele. Etická linka tak představuje nejvyšší možný standard ochrany oznamovatelů před negativními následky oznámení.

 

Jak bude etická linka fungovat, jak budou oznamovatelé chráněni?

Všechny podrobné informace a odpovědi na otázky, které v této souvislosti mohou vyvstat, naleznete přímo na stránkách www.etickalinkapre.cz.

Kontakty pro přijímání oznámení neetického či nelegálního jednání:

 

tel.: +420 608 496 046

e-mail: oznameni@etickalinkapre.cz

web: www.etickalinkapre.cz

poštovní adresa: Advokátní kancelář KK IURIS, s. r. o.,Přemyslovská 1939/28, 130 00 Praha 3

(obálka označena “Etická linka – pouze k rukám příslušné osoby”)

adresa sídla: Přemyslovská 1939/28, 130 00 Praha 3 (1. patro)

bottom of page